VOORWAARDEN

In de salon word uitsluitend gewerkt op afspraak!

Om uw rust te waarborgen tijdens behandelingen vragen wij u om uw telefoon op stil te zetten en niet te beantwoorden.
Ook wij beantwoorden onze telefoon niet tijdens behandelingen, in dat geval kunt u een bericht achterlaten op de voicemail,
het contactformulier invullen of u maakt uw reservering direct online!
Indie gevraagd wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

U krijgt bij inboeking een mailbevestiging en 24 uur voorafgaand aan uw behandeling een herinnering.
Voor afspraken die 24 uur voorafgaande aan de afspraak afgezegd worden, behouden wij ons het recht om minstens 50%
van de behandelprijs in rekening te brengen.
Bij herhaaldelijk niet nakomen van afspraken zal de volledige behandelprijs in rekening gebracht worden.

Mocht u een boeking willen verzetten dan kunt u dat tot 48 uur voorafgaand aan uw behandeling via de online agenda doen,
vanaf 48 uur voor uw behandeling dient u ten alle tijden contact met ons op te nemen.

Bij de online agenda is altijd zichtbaar wie er die dag werkt, dat is een instelling vanuit het agendasysteem waar wij niet onderuit
kunnen. Het is echter géén garantie! Mochten wij om één of andere reden planningsmatig moeten schuiven, dan behouden wij
ons ten alle tijden dat recht voor. Wij zullen er altijd naar streven u op dezelfde dag en tijd te kunnen behandelen mocht er
geschoven moeten worden met een planning. U bent er wel alijd zeker van dat u door vakkundig en gediplomeerd personeel
behandeld wordt.