MEDIKAL SKINCARE SPECIALIST

Op 28 augustus j.l hebben wij onze opleiding tot Medikal SkinCare Specialist afgerond en behaald.
Dit houdt in dat wij een speciale kwalificatie hebben voor de meest gevoelige huiden met eczeem, psoriasis,allergiegevoelige- en extreme droge huiden,maar ook voor huidzorg rondom kanker en zware (langdurige) medicatietrajecten.

Met deze specificatie kunnen wij vol trots zeggen dat wij nu iedereen veilig in behandeling kunnen en
mogen nemen.

Eind van dit jaar zullen wij ons verder verdiepen in de modulle "signalering en preventie huidkanker"om helemaal up-to-date te zijn