Prijswijziging 2023

Vanaf de zomer 2022 is het leven om ons heen voelbaar duurder geworden op alle fronten. De energieprijzen, de inkoop van produkten etc, ook bij ons. Tot het einde van 2022 hebben wij gemeend onze prijzen voor onze klanten niet te verhogen, echter nu ook de salarissen door de inflatie en de recessie omhooggeschroefd moeten worden kunnen wij helaas niet anders dan de prijzen enigszins aan te gaan passen.

Toeleveranciers hebben hun prijzen verhoogd omdat de kosten van transport, verpakking, papier en werkstoffen de laatste jaren behoorlijk zijn toegenomen. Daarnaast zijn door de diverse COVID maatregelen tekorten ontstaan aan grond-/werkstoffen waardoor deze door hun schaarste in prijs gestegen zijn.
De cosmetiche industrie kamt daarnaast met nieuwe wettelijke eisen waaraan verpakkingen en werkstoffen/produkten moeten (gaan) voldoen, waaronder b.v. ook het verwijderen van microplastics uit produkten. Dergelijke aanpassingen kosten veel tijd, onderzoek, een werkstof weglaten of vervangen is niet zomaar gedaan.
In het geval van b.v.een crème, laat het die crème anders voelen, ruiken, ervaren etc, zo kan het een product ook laten "uit een vallen" en hoewel men het beste wil voor (in dit voorbeeld uw huid) wilt u een soortgelijk aanvoelend product terug met eenzelfde zo niet beter resultaat.
Al met al hebben dit soort wettelijke bepalingen ervoor gezorgd dat prijzen zijn toegenomen.
Wij hopen op uw begrip dat wij om bovengenoemde redenen vanaf jan. 2023 nieuwe prijzen hanteren .

De nieuwe prijzen zijn op de website al aangepast.