Gedragsregels


Ook in onze salon gelden een aantal gedragsvoorwaardes, om een fijne werksfeer te kunnen waarborgen:

1) Gelieve op tijd op uw afspraak te verschijnen, meer dan 10 minuten te vroeg kan storend zijn voor de klant voor u die van zijn/haar behandeling geniet, of onze welverdiende (etens)pauze te niet doen. Wanneer u te laat op uw afspraak verschijnt, behouden wij ons het recht deze tijd in mindering te brengen op de behandeling, de klant die na u ingeboekt staat moet kunnen rekenen op de afgesproken tijd.

2) Wij maken gebruik van een online agenda met een 24 uurs herinneringsmail. Dit geeft u het gemak dat u al uw afspraken overzichtelijk per mail doorgestuurd krijgt en tevens herinnerd wordt van uw afspraak. Derhalve behouden wij ons dan ook het voorrecht om, bij afspraken die binnen 48 uur voorafgaand aan de behandeling afgezegd, dan wel niet nagekomen worden, een deel van de behandelprijs in rekening te brengen.
48 uur voorafgaand 50% van de behandelprijs, 24 uur voorafgaand 80% en bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak brengen wij de gehele behandelprijs in rekening. Dit geld natuurlijk niet voor noodsituaties, welke redelijkerwijs aantoonbaar moeten zijn. Wij bieden u tevens de mogelijkheid om bij verhindering binnen 48-24 uur, de annuleringskosten om te zetten naar productaankoop. In dit geval betaald u de volledige behandelprijs in productaanschaf.

3) Het is om hygienische redenen niet toegestaan in de salon om huisdieren mee te nemen, ook niet tijdens het afhalen van produkten.

4) In verband met de behandeling verzoeken wij u als klant om kinderen niet mee te nemen tijdens uw afspraak. Kinderen vragen aandacht ook tijdens uw behandeling, dit kan storend werken voor de specialiste en vertragend werken op de behandeling. Daarnaast is het voor (kleine) kinderen niet gezond om met bijvoorbeeld vijlstof in aanraking te komen, nog is een salon voor hun een veilige (speel)omgeving! Wij vragen u dan ook met klem om voor uw kinderen een andere oplossing te zoeken dan ze mee te brengen tijdens uw bezoek aan onze salon.

5) Omdat uw behandeling ook een moment van rust, aandacht en ontspanning is, vinden wij het wenselijk dat u (en onze specialistes) niet gestoord worden door een gsm. Niets is hindelijker voor u dan niet te kunnen genieten van uw moment, maar ook onze specialistes kunnen hun behandeling niet naar behoren uitvoeren wanneer een klant veelvuldig tijdens een behandeling een gsm of app moet beantwoorden. Wij gunnen u graag uw optimale behandel- en ontspanningsmoment maar gunnen ook ons personeel om de behandeling naar behoren te kunnen uitvoeren. Deze regel geldt vanzelfsprekend niet in noodsituaties waarin u bereikbaar dient te zijn. Gelieve dit dan voorafgaand aan uw behandeling met onze specialiste te bespreken.


6) Het spreekt vanzelf dat er een geheimhoudingsplicht is over wat er binnen de salon besproken wordt. Ons personeel is daarvan volledig op de hoogte en zal daarna handelen. Ook van u verwachten wij eenzelfde houding. Mochten er privegesprekken gevoerd worden, dan blijft die informatie tussen u en de specialiste in kwestie.

7) Ons personeel is gediplomeerd en volgt jaarlijks bijscholingscursussen. U mag dan ook verwachten dat alle behandelingen met zorg, aandacht, hygiƫne en vakkennis uitgevoerd worden. Mocht u niet tevreden zijn, laat het ons ten alle tijden weten, alleen dan kunnen wij problemen verhelpen en aanpassen daar waar nodig blijkt.

8) Mocht u, tegen de behandeladviezen in, thuis aan de slag gaan met eigen middelen en technieken, dan kunt u geen aanspraak maken op het resultaat dan wel een gratis (nagel)herstelbehandeling.

9) YourBeautyCare behoudt zich het recht ten alle tijden aanpassingen door te voeren. Wij houden alle klanten op de hoogte van veranderingen (prijzen, acties, nieuwe behandelingen, personeel etc) middels onze nieuwsbrieven/-app en onze FB- en Instagram pagina. Mocht u onze nieuwsbrieven niet (willen)lezen/ontvangen en/of onze nieuwspagina op FB niet volgen, dan hebben wij redelijkerwijs alles gedaan om u op de hoogte te houden van akties en nieuws en kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden, wanneer u onverhoopt niet op de hoogte blijkt te zijn.

Wij zijn overtuigd van een gezellige samenwerking, maar zijn helaas genoodzaakt geweest om een aantal gedragsvoorwaardes op te nemen in onze voorwaardes. Echter komen deze uw behandeling en behandelmoment alleen maar ten goede.

Wees vooral welkom!

Team YourBeautyCare


ontwerp en
realisatie: